De naam 't Legergoed is ontstaan rond 1566.  Toen werd het bedrijf uitgebaat door de familie Immeloot, die de titel droeg van Heere van Leghere.  Vandaar de naam 't Legergoed. 

Vanaf 1951 werd het bedrijf uitgebaat door Andre Haghedooren en Anna Ghekiere, de ouders van Dirk.  Sinds 1989 zijn Dirk en Wivina gestart met het bedrijf.  Oorspronkelijk waren er nog melkkoeien op het bedrijf maar die verdwenen na enkele jaren. 

Er werd overgegaan naar het kweken van mestvee, namelijk Witblauw-dikbillen.  Het was onze bedoeling om een meer eerlijke prijs en meer waardering voor product te verkrijgen.  Om die reden zijn we sinds 2002 van start gegaan met onze eigen hoeveslagerij.  De verkoop is ondertussen geleidelijk gegroeid.  Na de herhaaldelijke vraag van enkele klanten zijn we begin 2004 van start gegaan met de verkoop van eigen varkensvlees!  Vooraf brachten we in Wallonië een bezoek aan een gelijkaardig bedrijf dat varkens afmesten in de weide.  Het vlees van deze varkens viel bij ons bijzonder in de smaak, zodat we besloten dezelfde weg te volgen.  Het vlees onderscheidt zicht in de malsheid en vooral de smaak! 

Neem ook een kijkje op www.magerotte.be of klik op bovenstaande link.

Om het hele proces, vanaf de geboorte tot de slachting van het rund of het varken, op een zo verantwoorde mogelijke manier te laten verlopen houden wij er een bepaalde filosofie op na.
Elke stap in het proces wordt steeds in vraag gesteld, altijd op zoek naar een verbetering.  Doordat we alle stappen zelf kunnen bepalen, hebben we een rechtstreekse invloed op ons eindproduct.
Wanneer onze klanten ons vlees naar kwaliteit weten te appreciëren, geeft dat ons een enorme voldoening en de moed om er steeds voor te gaan.

Wij vinden het heel belangrijk dat onze klanten goed zijn geïnformeerd over ons vlees.  Daarom ook onze slogan: "ZIE WAT JE EET, WEET WAT JE EET!!!"